III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pediatria Medforum 2012

Pediatria konsultacyjna

Wisła, 08 - 10 listopada 2012r.

Bezpłatne uczestnictwo

Czy wiesz o możliwości otrzymania bezpłatnego uczestnictwa w konferencji?


Pediatria 2012 Medforum: Pediatria konsultacyjna
Wisła, 8-10 listopada 2012
http://www.Pediatria2012.medforum.pl/bezplatny_udzial
 

 


Zgłoszenie posterów

Zachęcamy też do zgłaszania propozycji posterów. W tym roku będą one prezentowane na ekranach LCD, w związku z tym nie ma potrzeby ich drukowania. Autorzy trzech (3) najciekawszych abstraktów (streszczeń) posterów, zgłoszonych do dnia 21.10.2012 otrzymają bezpłatny udział w konferencji (tj. zerową opłatę rejestracyjną, która NIE obejmuje noclegu). Nagroda przyznawana będzie jednemu autorowi posteru.

Akceptacji dodawanych abstraktów posterów dokona Komitet Naukowy Konferencji.
Premiowane będą doniesienia dotyczące problemu pediatrii konsultacyjnej.
 

Propozycja warsztatów

Jak co roku wykładom podczas konferencji Pedia

tria 2012 Medforum będą towarzyszyły warsztaty w małych grupach. I podobnie jak w ub. roku oczekujemy od Państwa nadsyłania propozycji warsztatów.

Autorzy najciekawszych abstraktów (streszczeń) warsztatów, które zostaną zaakceptowane przez Komitet Naukowy Konferencji otrzymają bezpłatny udział w konferencji (tj. zerową opłatę rejestracyjną, która NIE obejmuje noclegu). Czekamy na propozycje abstraktów warsztatów do dnia 15.09.2012r. Nie ma limitu otrzymania bezpłantego uczestnictwa za najciekawsze abstrakty warsztatów.


Zgłoszenia abstraktów posterów i warsztatów odbywa się za pośrednictwem konta uczestnika konferencji w serwisie konferencyjnym www.Pediatria2012.medforum.pl.

 

Informacja o zaakceptowaniu warsztatów i bezpłatnych udziałów w konferencji za zgłoszone postery zostaną przesłane do autorów w dniu 22.10.2012. Bezpłatny udział w konferencji otrzymuje jeden autor warsztatu lub posteru, nawet jeśli dane zgłoszenie ma więcej autorów. 

 

Do zobaczenia w Wiśle

Komitet Organizacyjny Konferencji

 


 

Informacja dla autorów posterów.

Streszczenia posterów należy zgłaszać poprzez serwis konferencyjny do dnia 21.10.2012. Podczas konferencji postery będą ocenianie przez radę naukową złożoną z wykładowców (nagroda główna) przewidujemy także głosowanie prowadzone przez uczestników (nagroda publiczności).

Postery będą prezentowane wyłącznie w postaci elektronicznej (pliki ppt, pdf, jpg) na panelach LCD. Pliki graficzne o wielkości max. 50MB (układ pionowy, rozdzielczość 1080 x 1620 pikseli). Gwarantujemy wsparcie techniczne dla osób publikujących postery.

 

Prosimy o ustawienie w np. MS Power Point układ pionowy, rozdzieloczści 54 cm szerokość i 96 wysokość, co odpowiada proporcjom obrazu 9:16 (rozdzielczość ekranu 1080:1920).Plik może mieć wielkośc do 50mb.

 

  • Edukacja Medyczna
  • Edukacja Medyczna
  • Medforum