III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pediatria Medforum 2012

Pediatria konsultacyjna

Wisła, 08 - 10 listopada 2012r.

« Powrót na stronę główną

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Organizatorem konferencji była firma Medforum – wydawca m.in. serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy EdukacjaMedyczna.pl. 

 

W konferencji uczestniczyło ponad 250 lekarzy, głównie  pediatrzy i lekarze podstawowe opieki zdrowotnej. Medycy przyjechali do Wisły w celu aktualizacji swojej wiedzy, głównie poprzez wysłuchanie doniesień o nowych lekach i standardach postępowania w diagnostyce i leczeniu chorób wieku dziecięcego.Dzięki temu mogli też otrzymać 14 punktów edukacyjnych potrzebnych do udokumentowania dopełnienia obowiązku ustawicznego  szkolenia zawodowego.

 

Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji, tak jak miało to miejsce w przypadku poprzednich edycji, była pani Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka.

 

Tegoroczna edycja konferencji  dotyczyła wybranych aspektów  chorób zakaźnych, alergicznych, współczesnych zasad diagnostyki i leczenia,żywienia dzieci zdrowych i chorych, jak również ważnych zagadnień farmakoterapii w pediatrii: współczesnych algorytmów terapeutycznych, nowości w farmakoterapii, interakcji lekowych, prawnych aspektów preskrypcji i farmakoterapii. Akcent położony był na praktyczną stronę zagadnień, w tym opisy ciekawych przypadków i interpretację badań dodatkowych.

 

Prelegentami podczas trzydniowego spotkania byli najwybitniejsi polscy lekarze i specjaliści w dziedzinie pediatrii.

 

Sesję inauguracyjną w czwartkowe popołudnie poprowadziła pani Prof. Krystyna Wąsowska- Królikowska z Łodzi na temat postępów w alergologii. Wygłosiła ona bardzo ciekawą prezentację o atopowym zapaleniu skóry u dzieci. Dr Łukasz Błażowski mówił również ciekawie o leczeniu astmy i innych alergii u dzieci.

 

Drugi dzień konferencji był bardzo pracowity. Odbyło się pięć sesji wykładowych, nie licząc warsztatów. Żywienie dzieci zdrowych i chorych było tematem przewodnim wykładów pani Prof. Krystyny Wąsowskiej-Królikowskiej (o zasadach doboru mieszanek mlecznych u dzieci zdrowych i chorych), pani Dr hab. Urszuli Grzybowskiej-Chlebowczyk z Katowic (o żywieniu dzieci z przewlekłymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego), oraz pana Dr hab. Piotra Albrechta z Warszawy, który rozważał i oceniał przydatność i bezpieczeństwo  suplementów diety stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób dzieci.

 

Podczas pierwszej z dwóch sesji dotyczących farmakoterapii, można było wysłuchać wykładu pana Prof. Pawła Januszewicza z Warszawy ma temat ciekawych zagadnień prawnych odnośnie preskrypcji leków (przepisywanie „off-label”), a także nowinkach technologicznych , kierunkach rozwoju i zagrożeniach  farmakoterapii wieku dziecięcego ( takich jak np. „przerywacze endokrynne”, leki OTC). Wykład pana Dr hab. Piotra Albrechta zawierał przydatne informacje na temat antybiotykoterapii w codziennej praktyce każdego lekarza pediatry czy lekarza rodzinnego.

 

Kolejna sesja dotyczyła specjalistycznych zagadnień, takich jak dziecięce zespoły okresowe poprzedzające migrenę (wykład wygłoszony przez panią Prof. Barbarę Steinborn z Poznania), dramatyczny opis przebiegu limbicznego zapalenia mózgu u 14-letniej pacjentki (wykład wygłoszony przez panią Dr hab. Małgorzatę Janas- Kozik z Katowic), oraz kluczowa kwestia zdrowia psychicznego lekarzy omówiona przez panią Prof. Irenę Krupską- Matuszczyk z Katowic.

 

Zagadnienia dotyczące interpretacji wyników badań dodatkowych w pediatrii przybliżyli słuchaczom wykładowcy w kolejnej sesji. Pani Prof. Jolanta Sykut-Cegielska z Warszawy mówiła na temat hipoglikemii noworodka, pani Prof. Danuta Zwolińska rozważała przyczyny i diagnostykę hematurii u dzieci, natomiast pan Prof. Piotr Socha z Warszawy analizował nieprawidłowe testy wątrobowe.

 

W sesji zatytułowanej „Prezentacja ciekawych przypadków z praktyki pediatrycznej” wypowiadali się: pan Prof. Leszek Szenborn z Wrocławia ( o standardach postępowania w najczęstszych zakażeniach w pediatrii), pani Dr Aneta Gawlik z Katowic o diagnostyce niskorosłości, oraz pan Dr Artur Mazur z Rzeszowa o dziedzicznie uwarunkowanej otyłości.

 

  

fot. Medforum

 

Ostatniego dnia konferencji odbyły się jeszcze dwie bardzo ciekawe sesje wykładowe. Pani Prof. Teresa Jackowska z Warszawy wyraziła swoją opinię na temat niewielkich zmian w aktualnym kalendarzu szczepień ochronnych. Urozmaicony wykład Prof. Leszka Szydłowskiego na temat omdleń u dzieci z pewnością pozostanie w pamięci, czego z pewnością jest wart. Pani Prof. Alicja Chybicka z Wrocławia uczulała słuchaczy w kwestii czujności w rozpoznawaniu objawów nowotworowych u dzieci, zwłaszcza w przypadku bólu kości.

 

Druga sesja dotycząca farmakoterapii dotyczyła specyfiki farmakokinetyki u dzieci i młodzieży oraz ważnych praktycznych aspektów interakcji lekowych. Oba wykłady wygłosił pan Dr Jarosław Woroń z Krakowa.

 

W czasie konferencji była też możliwość wzięcia udziału w warsztatach pt. „Smutna mama u lekarza” (Dr Karolina Kossakowska), oraz „Sześć kroków wyjścia z alergii” (Bożena Kropka).

 

Atrakcją pierwszego wieczoru konferencji był występ "Kabaretu Młodych Panów".

 

Miło wiedzieć, że w 2013 roku przewidziana jest kolejna edycja Konferencji Pediatrycznej. Uczestnictwo w niej to efektywny i miły sposób na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

autor: Maria Urbanek

  • Edukacja Medyczna
  • Edukacja Medyczna
  • Medforum