III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pediatria Medforum 2012

Pediatria konsultacyjna

Wisła, 08 - 10 listopada 2012r.

O konferncji

 

Konferencja - Innowacje w pediatrii
 

W dniach 8-10 listopada 2012r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa -„Pediatria Medforum 2012 – Innowacje w pediatrii”. Uczestnikami spotkania będą głównie lekarze pediatrzy oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Organizatorem konferencji jest firma Medforum – wydawca m.in. serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy EdukacjaMedyczna.pl. 


Współczesna praktyka pediatryczna wymaga regularnej współpracy z konsultantami z innych dziedzin medycyny oraz śledzenia nowości w diagnostyce i leczeniu chorób wieku dziecięcego. Każdego roku pojawiają się nowe leki oraz nowe standardy postępowania. Postępy w genetyce, immunologii i farmakologii zmieniają nasze rozumienie wielu chorób.

Jednocześnie, to nadal pediatra lub lekarz rodzinny jest kluczową postacią w opiece nad dzieckiem, koordynując diagnostykę i leczenie swoich pacjentów. We współczesnej medycynie nie wystarcza wiedza zdobyta w czasie studiów czy szkolenia specjalizacyjnego. Każdy lekarz musi stale aktualizować swoje wiadomości dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych.

Celem konferencji jest zapoznanie lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych z problemami ważnymi dla praktyki pediatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego.

Tematy przewodnie:

  • Choroby zakaźne: profilaktyka i leczenie,

  • Choroby alergiczne: współczesne zasady diagnostyki i leczenia,

  • Żywienie dzieci zdrowych i chorych: mieszanki mleczne i suplementy diety,

  • Farmakoterapia w pediatrii: współczesne algorytmy terapeutyczne, nowości w farmakoterapii, interakcje lekowe, prawne aspekty preskrypcji i farmakoterapii,

  • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w pediatrii,

  • Ciekawe przypadki z praktyki pediatrycznej.


Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji, tak jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej edycji, jest pani Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka. Prelegentami podczas trzydniowego spotkania będą najwybitniejsi polscy lekarze i specjaliści w dziedzinie pediatrii.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy za udział we wszystkich sesjach wykładowych będą mogli uzyskać 14 punktów edukacyjnych.

Patronami medialnymi wydarzenia są Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ), wydawnictwa Pediatria Polska oraz Lekarz oraz serwisy ForumPediatrczyne.pl oraz EdukacjaMedyczna.pl.

Dodatkowo lekarze posiadający konto w serwisie EdukacjaMedyczna.pl, mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zniżki przy rejestracji na konferencję (szczegóły znajdują się tutaj).

Szczegółowy harmonogram konferencji dostępny jest na stronie www.pediatria2012.medforum.pl.


Zapraszam już teraz do Wisły!
 

Organizatorzy Konferencji.

  • Edukacja Medyczna
  • Edukacja Medyczna
  • Medforum