III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pediatria Medforum 2012

Pediatria konsultacyjna

Wisła, 08 - 10 listopada 2012r.

Program

Pediatria 2012 Program ramowy konferencji,
Wisła, 8-10.11.2012

 

Początek 8 listopada 2012 (czwartek), godz. 16.00

Zakończenie: 10 listopada 2012 (sobota): 13.00

Wszystkie sesje: sala 5/3, piętro 5.

 

8 listopada 2012, czwartek

16.00 - 16.30

Otwarcie konferencji

16.30 - 18.00

S1 Sesja wykładowa inauguracyjna: Choroby alergiczne w pediatrii: co nowego w diagnostyce i leczeniu alergii?

Standardy w leczeniu chorób alergicznych u dzieci. Dr Łukasz Błażowski (Jasło)
Atopowe zapalenie skóry u dzieci. Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska (Łódź)
Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci. Dr Łukasz Błażowski (Jasło)

18.00 - 18.30

Przerwa

18.30 – 19.20 

W1. Warsztaty: Smutna mama u lekarza - czyli rozpoznawanie symptomów depresji poporodowej w gabinecie pediatrycznym. Kossakowska Karolina

19.30 - 21.00

Kolacja. Restauracja Czerwona

21.00 – 23.00 

Wieczór sponsorowany przez organizatora Medforum Sp. z o.o.


9 listopada 2012, piątek

8.00 - 8.50

W2. Warsztaty Sześć kroków wyjścia z alergii. Kropka Bożena

9.00 – 10.30 

S2. Sesja wykładowa: Żywienie dzieci zdrowych i chorych
przewodnicząca sesji: Dr hab. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk (Katowice) 
Zasady doboru mieszanek mlecznych u dzieci zdrowych i chorych. Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska (Łódź)
Postępowanie żywieniowe u dzieci z przewlekłymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Dr hab. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk (Katowice)
Suplementy diety w profilaktyce i leczeniu w pediatrii. Dr hab. Piotr Albrecht (Warszawa)

10.30 – 11.00 

Przerwa

11.00 - 12.00

S3. Sesja wykładowa: Farmakoterapia w pediatrii: teoria i praktyka. Cz.1
przewodniczący sesji: Prof. Paweł Januszewicz
Nowości i kierunki rozwoju farmakoterapii chorób wieku dziecięcego Prof. Paweł Januszewicz (Warszawa)
Antybiotykoterapia w pediatrii - Dr hab. Piotr Albrecht (Warszawa).

12.00 - 12.30

Przerwa + Sesja posterowa

12.30 - 13.30

W3. Warsztaty
Komunikacja lekarz - pacjent w praktyce pediatrycznej. dr n.med. Jankowska Katarzyna

13.30 – 14.30 

Obiad. Restauracja Czerwona

14.30 – 16.00 
 
S4. Konsultacje w pediatrii
przewodnicząca sesji: Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik (Katowice)
Dziecięce zespoły okresowe poprzedzające migrenę. Prof. Barbara Steinborn (Poznań),
Dziecko z limbicznym zapaleniem mózgu – miejsce pediatry, neurologa i psychiatry. Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik (Katowice)
Czy pediatra wymaga konsultacji u psychiatry? Prof. Irena Krupka-Matuszczyk (Katowice)
16.00 – 16.30  Przerwa 
16.30 – 18.00 
S5. Sesja wykładowa: Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w pediatrii
przewodniczący sesji: Dr hab. Artur Mazur 
Hipoglikemia u noworodka. Prof Jolanta Sykut-Cegielska (Warszawa)
Hematuria u dzieci. Prof. Danuta Zwolinska (Wrocław)
Nieprawidłowe testy wątrobowe. Prof. Piotr Socha (Warszawa)
18.00 - 18.20  
Przerwa

18.20 - 19.50

S6. Sesja wykładowa: Prezentacje ciekawych przypadków z praktyki pediatrycznej
przewodniczący sesji: Prof. Piotr Socha
Najczęstsze zakażenia w pediatrii: standardy postępowania - Prof. Leszek Szenborn (Wrocław)
Dziecko niskorosłe - narzędzia diagnostyczne w praktyce pediatry. Dr Aneta Gawlik (Katowice)
Dziecko z genetycznie uwarunkowaną otyłością. Dr hab. Artur Mazur (Rzeszów) 
20.00 - 21.00

Kolacja. Restauracja Czerwona

 

10 listopada 2012, sobota                      

 

 

9.00 – 10.30 

S7. Sesja wykładowa: Varia
przewodnicząca sesji: Prof. Teresa Jackowska (Warszawa)
Aktualny kalendarz szczepień ochronnych w Polsce na tle światowej wakcynologii. Prof. Teresa Jackowska (Warszawa)
Omdlenie u dziecka. Prof Leszek Szydłowski (Katowice)
Bóle kości w pediatrii. Prof. Alicja Chybicka (Wrocław)

10.30 – 11.00 

Przerwa na wymeldowanie się z hotelu

11.00 - 12.30 

S8. Sesja wykładowa: Farmakoterapia w pediatrii: teoria i praktyka. Cz.2
Specyfika farmakoterapii w u dzieci i młodzieży. Dr Jarosław Woroń (Kraków)
Interakcje lekowe jako problem dla lekarza praktyka. Dr Jarosław Woroń (Kraków)
12.30 - 13.00 

Podsumowanie konferencji - debata. 

13.00 

Zakończenie konferencji

 


Sesja posterowa - kliknij tu

 

Równolegle z tą konferencją w hotelu Gołębiewski, odbywać się będzie:

II Jesienne Forum Urologiczno-Onkologiczne
Schorzenia dolnych dróg moczowych - rak pęcherza moczowego:

 

www.UrologiaOnkologia2012.medforum.pl


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola
  • Edukacja Medyczna
  • Edukacja Medyczna
  • Medforum